VoIp төхөөрөмж гэж юу вэ?

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарт гарч байгаа технологийн дэвшил нь хөдөлгөөнт радио холбооны тоног төхөөрөмжинд хувьсалыг бий болгож байна.

Үүний тод жишээ бол ICOM брендийн VE-PG4 төхөөрөмж юм. Уг төхөөрөмж LMR радио(газрын хөдөлгөөн  радио), LTE /4G, 3G/радио, IP холбооны терминал, IP утасны систем болон нэмэлт төхөөрөмжүүдийг хооронд нь холбож өгдөг  RoIP (IP сүлжээгээр дамждаг радио) гарц юм.

Танд дараах боломжуудыг олгоно

Радио системийн хоорондох гүүрэн холболт

VE-PG4  өөр өөр  ба өөр ангиллыг ашиглаж байсан ч гэсэн хоёр ба түүнээс дээш радио системтэй холбогддог. Хүлээн авсан бүх аудио нь радио системийг эсэргүүцэх гүүр болсон тул радио хэрэглэгч холбогдсон холбогдсон бүх хэрэглэгчидтэй ярилцах боломжтой. Суурилуулсан дижитал дуут хөрвүүлэгч нь аналоги аудиог IDAS ™ нийцтэй дижитал аудио болгон хөрвүүлдэг.

LTE дамжуулагч гарц холбох

LTE модульд тусгай SIM картыг суулгаснаар VE-PG4 нь IP501H / IP501M LTE дамжуулагч төхөөрөмжөөр дамжуулан энгийн радио болон IP100H IP холбооны терминалуудтай холбогдох боломжийг олгоно. LTE дамжуулагч төхөөрөмжөөс GPS-ийн байршлын мэдээллийг хүлээн авч компьютерт шилжүүлэх боломжтой.

IP Утас холбох

SIP сервер нь IDAS ™ радио терминалууд, IP дэвшилтэт радио терминалууд, аналог радио хэрэглэгчдийн бүлгүүд, IP утсанд өргөтгөл дугааруудыг хуваарилах боломжтой. Радио хэрэглэгч утсаар ярих боломжтой. Утасны хэрэглэгчид холбогдсон радио хэрэглэгчдэд ганцаарчилсан эсвэл бүлгийн дуудлага хийх боломжтой.

VE-PG4 хоорондох олон сайтын холбох

Хоёр ба түүнээс дээш VE-PG4-ийг LAN эсвэл LTE (4G), 3G сүлжээгээр холбож болно. Холбооны хүрээг өргөжүүлэх, тархмал байрласан радио сайтуудыг холбоход ашиглаж буй зай эсвэл радио системээс үл хамааран холбож болно.

Нэмэлт  тоног төхөөрөмж холбох

Зарлан мэдээлэх систем, дуут дохио, анхааруулах гэрэл болон бусад нэмэлт төхөөрөмжийг VE-PG4-т холбож болно. Яаралтай дохиог илрүүлэх үед хэрэглэгчид дижитал дамжуулагч, IP дамжуулагч эсвэл нийтийн хаягийн системээс яаралтай мэдэгдэл хүлээн авах боломжтой.

ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛ

НЭГДСЭН УДИРДЛАГА

VE-PG4 нь RoIP, SIP гарц, IP рөүтер, IP PBX ба IP холбооны терминалын хянагчийн функцийг агуулдаг. Хэд хэдэн төхөөрөмжийг нэгтгэсэн ижил төстэй системтэй харьцуулахад VE-PG4 системийг суурилуулах, тохируулга хийх, удирдахад илүү хялбар юм.

USB АШИГЛАН ДУУ БИЧИХ

Ирсэн болон гарсан дуудлагын яриаг VE-PG4 төхөөрөмжинд холбогдсон USB төхөөрөмжид бичиж болно.  Дөрөв хүртэл бичлэгийн төхөөрөмжийн тохиргоог програмчлах боломжтой. Дуудлагын бичлэгийн төрлийг Бүх дуудлага, Групп дуудлага, Ганцаарчилсан дуудлагаас сонгох боломжтой. Үүнээс гадна Monitor функц нь хүлээн авсан аудио өгөгдлийг зориулалтын төхөөрөмжид шилжүүлдэг.

ОНЛАЙН ПРОГРАММ ШИНЭЧЛЭЛТ

VE-PG4 нь алсын зайнаас засвар хийх зориулалттай автомат, онлайн програм хангамжийн шинэчлэлтийг дэмждэг. Тохиргоог нөөц файл руу хадгалах ба сэргээх боломжтой.

АЛСААС УДИРДАХ БОЛОМЖ

RC-FS10 алсын удирдлагын хэрэгсэл нь компьютер дээр IP-д суурилсан виртуал радио үүсгэх бөгөөд VE-PG4-ээр дамжуулан газрын хөдөлгөөнт радио, LTE радио, IP холбооны терминалуудтай холбогдох боломжтой.