a

Ажиллах хүч, Хүний нөөц

МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРЛАГ АЖИЛЛАХ ХҮЧ НИЙЛҮҮЛЭЛТ

Глобал Телеком ХХК нь  Мэдээлэл технологийн чиглэлээр мэргэшсэн, чанартай үйлчилгээ, аюулгүй ажиллагааг чандлан мөрдлөгө болгон ажилладаг ажиллах хүчнийг санал болгож хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, тухайн төслийн ажил гүйцэтгэлд мэргэжлийн үйлчилгээг хүргэж, хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг нэн тэргүүнд тавин, хамтран ажиллаж байна. Сүүлийн үеийн шинэлэг дэвшилтэт техник, технологи шийдлийн мэргэшүүлэх сургалтуудад хамрагдсан, тухайн чиглэлийн сертификаттай туршлагатай багыг бүрдүүлэн ажиллаж байна.

Мэдээлэл технологийн
мэргэшсэн Инженер

Мэдээлэл технологийн
мэргэшсэн Техникч

ХАМТАРЧ АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД
employee_oyutolgoi

Глобал Телеком ХХК нь 2016 оноос хойш Оюу Толгой ХХК-ийн Мэдээлэл технологийн албанд мэргэжлийн ахлах инженер, инженер, суурилуулалтын техникчид зэрэг ажиллах хүчнийг, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдэд нь дуудлагаар болон тогтмол тасралтгүй нийлүүлж байна.

employee_msc

MCS Property ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй төслүүдэд мэдээлэл технологийн инженер болон суурилуулалтын мэргэжлийн техникчдээр ханган, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал Оюу Толгой ХХК-ийн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын төсөл гэх мэт.

employee_mobicom

Мобиком Корпорацийн хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлж буй төсөл дээр мэргэжлийн инженер техникчдийг гэрээгээр нийлүүлж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэн хамтран ажиллаж байна.