a

Барилгын дохиоллын систем

Аюулгүй байдлын дохиолол нь барилга байгууламж болон хамгаалалтын бүсэд халдлага хийх, зөвшөөрөлгүй нэвтрэх тохиолдлыг илрүүлэх зорилготой. Уг дохиоллын системийг орон сууц, худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрийн зориулалттай обьектуудыг хулгай, дээрмийн халдлага, обьект болон өмч хөрөнгөд учрах хохирлоос хамгаалах, мөн халдлагаас өөрийгөө хамгаалах хувийн хамгаалалтын зориулалтаар ашигладаг. Зарим дохиоллын систем зөвхөн дээрмийн халдлагаас хамгаалахад зориулагдсан байдаг бол цогц систем нь галын болон халдлагын аюулаас хамгаална.

Өнөөдөр зах зээл дээр маш олон төрлийн дохиолол хамгаалалтын систем байгаагаас та өөрт тохирохыг зөв сонгох нь чухал. Тиймээс та бүхэндээ барилгын аюулгүй байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг дохиоллын системүүдийг танилцуулъя.

Хамгаалалтын дохиоллын СИСТЕМ

Хамгаалалтын дохиоллын систем нь ихэвчлэн төвлөрсөн нэг удирдлага, хяналттай байдаг. Байр орон сууцанд мэдээлэгчүүдийг суурилуулж өгдөг. Төвлөрсөн хамгаалалттай газар хамгаалалтын байранд удирдлагын пультыг суурилуулж өгнө.

 • Хөдөлгөөний мэдрэгч
 • Хаалга цонхны мэдээлэгч
 • Хяналтын камер
Хамгаалалтын дохиоллын СИСТЕМ

Хамгаалалтын дохиоллын систем нь ихэвчлэн төвлөрсөн нэг удирдлага, хяналттай байдаг. Байр орон сууцанд мэдээлэгчүүдийг суурилуулж өгдөг. Төвлөрсөн хамгаалалттай газар хамгаалалтын байранд удирдлагын пультыг суурилуулж өгнө.

 • Хөдөлгөөний мэдрэгч
 • Хаалга цонхны мэдээлэгч
 • Хяналтын камер
БАРИЛГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМ

Эдгээр дэд системүүд нь бүгд хоорондоо интеграцчилагдан холбогдож, барилгын менежментийн нэгдсэн системийг үүсгэх боломжтой юм. Барилгын нэгдсэн дохиоллын системийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, оффис, орон сууц, сургууль, цэцэрлэг, зочид буудал, эмнэлэг зэрэг олон төрлийн барилга объектуудад суурилуулах боломжтой.

“Глобал Телеком” ХХК нь чанар стандартын өндөр үзүүлэлт бүхий дохиоллын системээр танай байгууллагын хэрэгцээ шаардлага, онцлогт тохирсон аюулгүй байдлын нэгдсэн системийн оновчтой шийдлийг боловсруулан танай байгууллагын аюулгүй байдлыг бүрэн хангахад болно.

ОНЦЛОГ ДАВУУ ТАЛ
 • Ажилчдын орж, гарах урсгалыг хяналт
 • Хэсгийн менежмент ( Тухайн хэсэгт бүртгэлтэй хүмүүсээс өөр хүн нэвтрүүлэхгүй байх, цагийн хязгаарлалт тавих, дотроосоо цоожлох г.м)
 • Царай, хурууны хээ болон нэвтрэх картыг маш өндөр нарийвчлалтайгаар түргэн хугацаанд мэдэрнэ
 • Ажилчдын цаг бүртгэлийн мэдээллийг ажилтан тус бүрээр, эсвэл нийт ажилчдыг хамруулан өдөр тутмын, сарын эцсийн байдлаар тайлангаар гаргах боломжтой.
 • Ажлын цагийн хуваарийг хүссэнээрээ тохируулж болно.
 • Хаалга бүрд нэвтрэх эрхийг тохируулах боломжтой
 • Найдвартай байдал
 • Харуул хамгаалалтын зардал бууруулах